Ordinacija dr Jovan Mali

Specijalisticka internisticka ordinacija DR MALI bavi se prevencijom , dijagnostikom i lecenjem sirokog spektra bolesti iz domena kardiologije, reumatologije, interne i porodicne medicine. Ordinacija postoji 20 godina i u tom periodu kroz nju je prosao veliki broj pacijenata svih uzrasta i najrazlicitije patologije.

Dr Jovan Mali

Vlasnik ordinacije Dr Jovan Mali, specijalista je interne medicine i magistar medicinskih nauka – kardiolog sa radnim iskustvom od preko 30 godina. Završio je Medicinski fakultet, specijalizaciju iz interne medicine i poslediplomske studije iz kardiologije, sve na Medicinskom fakultetu u Beogradu i sa najvišim ocenama. Nakon 2 godine provedenih u aktivnoj vojnoj sluzbi pri VMA demobilisao se na svoj zahtev i dalje posvetio radu lekara praktičara.

U ordinaciji radi i Prim. Dr Snezana Tisma Mali , specijalista opste medicine i subspecijalista reumatolog. Medicinski fakultet I specijalizaciju zavrsila je u Beogradu ,a subspecijalizaciju iz reumatologije na Medicinskom fakultetu u Kragujevcu u okviru saradnje te ustaniove sa VMA .Pored subspecijalizacije iz reumatologije zavrsila je i sve stepene edukacije iz alternativne medicine, posebno akupunkture koju je usavrsavala tokom svog boravka u Kini. Objavila je vise strucnih i naucnih radova iz oblasti opste medicine, reumatologioje I alternativne medicine,kod nas i u inostranstvu. Akreditovani je mentor za postdiplomsku edukaciju mladih lekara.

Dr Snežana Tišma Mali

Ono po čemu se ordinacija razlikuje od velikog broja postojećih privatnih ustanova je činjenica da bazira na ličnom radu vlasnika koji stoga snosi i punu odgovornost za pacijenta tokom celog procesa lečenja, ali i kasnije. Pored savremenih metoda kao sto su Holter dijagnostika srca i krvnog pritiska i širok spektar ultrazvučnih pregleda sa kolor doplerom, oksimetrija kao i lasero i elektro terapija, u radu ordinacije se koristi i uslužna dijagnostika odgovarajućih ustanova – laboratorija, rentgen kabineta i dijagnostičkih centara sa kojima ordinacija ima višegodišnju, proverenu saradnju. Ukoliko se ispostavi da nema uslova za lečenje pacijenta van stacionarne ustanove, on dobija odgovarajuću informaciju, a po potrebi i hitan bolnički uput kako bi se lečenje nastavilo u njegovom najboljem interesu. Pregledi se obavljaju, kako u ordinaciji tako i kroz kućne posete, uz obavezan prethodni telefonski dogovor osim u hitnim slucajevima.

Pošto ordinacija bazira na licnom radu u vlastitom poslovnom prostoru cene usluga su umerene i prilagodjene širokom sloju korisnika. Upravo ti korisnici bili su i ostali najveća preporuka ove male porodicne ustanove, kakvih u modernim zamljama ima mnogo i koje čine temelj uspesnog zdravstvenog sistema.